هاست لينوكس حرفه ای

پلن 1 = 100 مگابایت
پلن 2 = 500 مگابایت
پلن 3= 1GB
پلن 4= 2GB
پلن 5 = 5GB
پلن 6= 10GB