پشتیبانی

پلن پشتیبانی شرکتی

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت در ساعات اداری

پلن پشتیبانی شرکتی (ویژه)

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت
آپدیتهای دوره ای ادمین وردپرس، ماژولها
آپدیتهای امنیتی و ارتقای امنیت سایت
بهینه سازی و افزایش سرعت لود سایت

پلن پشتیبانی فروشگاهی

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت در ساعات اداری

پلن پشتیبانی فروشگاهی (ویژه)

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت
آپدیتهای دوره ای ادمین وردپرس، ماژولها
آپدیتهای امنیتی و ارتقای امنیت سایت
بهینه سازی و افزایش سرعت لود سایت

پلن پشتیبانی سازمانی

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت در ساعات اداری

پلن پشتیبانی VIP

پشتیبانی بر اساس ثبت تیکت در ساعات اداری