هاست ویندوز حرفه ای

پلن 2 = 500مگابایت
پلن 3 = 1000 مگابایت